[1]
N. Yunita and D. . Seltika Canta, “Penerapan Metode Technology Acceptance Model dalam Mengukur Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Beli ”, SOSTECH, vol. 2, no. 5, pp. 443–451, May 2022.